Grups de recerca

Impulsem projectes de recerca transversals creant partenariats amb diferents entitats, equipaments i institucions. Volem recuperar la història de persones concretes o de col·lectius invisibilitzats i divulgar l’aportació que han fet en l’àmbit del pensament, del compromís social i polític, de l’educació, de l’art o de la sensibilitat i la cura del medi ambient.

Patrimoni epistolar

La correspondència és un espai de memòria que ens pot donar informació molt valuosa sobre les formes de sociabilitat, de participació econòmica i social, i d’intimitat de les dones.

Literatura oral

La literatura oral és una expressió cultural bàsica i un mitjà per crear vincles socials.

La veu, la literatura i la memòria com a mitjà per crear vincles socials; reivindicar la importància de la cultura compartida i preservar el patrimoni oral.

Cançons del poblat i de l’exili. Recital de poemes en llengua gun

Amb Agnès Agboton, autora nascuda al Benin, que ha recuperat narraccions de la tradició oral del seu país d’origen (contes, cançons i llegendes).

Dijous, 11 de juliol del 2019